ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Anhui JBH Medical Apparatus Co. , LTD

ទីតាំង

ផ្លូវ ១១៦ Qicang, Chuzhou, Anhui, ២៣៩៤៤០, ប្រទេសចិន

ទំនាក់ទំនង

 

ទូរស័ព្ទលេខ ០០៨៦-១៨៩១៣៣៥៦៣៩១

ទូរស័ព្ទលេខ ០០៨៦ ០២៥ ៨៥៧៨០៦៩៩

ទូរសារ៖ ០០៨៦ ០២៥ ៨៧១៣២៥៩៥

អ៊ីម៉ែលៈ info@jbhmedical.com

ម៉ោងបើក

 

ច័ន្ទ - សុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យៈបិទ